Yüksekte Güvenli Çalışma - Halis OSGB

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri

Yüksekte yapılan çalışmalarda yaşanan iş kazaları çalışma hayatının önemli sorunlarından biridir.
Yüksekte güvensiz çalışma, ülkemizde ve dünyada yaşanan ölümlü iş kazalarının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Bu sorunun çözümü için temelde, teknik ve idari düzenlemeler ile eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.
15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile çalışanların özellikle yapacağı iş ve işyerine özgü riskler hakkında korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini hükmü ve
05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4 bölümünün “Yüksekte Çalışma” Başlığı altındaki 2 nci maddesinin (g) bendinde “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.” hükmü yer almaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi ile çalışanların işle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından olumlu değişikliğe neden olacak bir eğitim alması hedeflenmektedir
Yüksekte çalışma eğitimlerinin işe başlamadan tüm çalışanların alması gereken bir eğitim olması gerekmektedir. Buna göre öncelikle yürütülen işin tanımlanması, risk değerlendirme yaklaşımı ile yüksekte çalışma risklerinin kabul edilebilir seviyede kalmasını sağlayacak şekilde tedbir alınmalıdır.
Yüksekte çalışma konusunda, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” ibaresi geçse de bahsi geçen “gerekli eğitim”in içeriği ve yöntemi belirtilmemiş; eğitimin ve eğiticilerin kriterleri hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Eğitimin içeriğine göre Katılımcılar; Temel Seviyede yüksekte çalışma eğitimi alıyorlarsa, eğitim süresi 8 saattir. Eğitim bir günde sonlanır. 4 saat teorik eğitimden sonra öğle arası verilir ve sonrasında 4 saatlik uygulama eğitimi ile pekiştirme yapılır.
İleri seviye yüksekte çalışma eğitimi alıyorsa, eğitim süresi 16 saattir. Günde 8 saat olmak üzere iki güne bölünür. İlk gün sadece teorik eğitim verilirken ikinci gün uygulamalı eğitim verilir. Uygulamalı eğitim sırasında kullanılacak ekipmanları katılımcılar adına eğitmen/Kurs temin eder. Yüksek riskli ortamlarda çalışanların ileri seviyede eğitim almaları gereklidir.
IRATA/SPRAT Yüksekte Çalışma Eğitimi Süresi Ne Kadardır?
IRATA/SPRAT eğitim süresi, 4-6 gün arasında değişir. Eğitmenin donanımına, eğitimin içeriğine, eğitimin seviyesine göre yüksekte çalışma eğitimi süresinde değişiklikler olabilir. Endüstriyel işlerde çalışanlar, iş güvenliği uzmanları, iple erişim teknisyenleri ve doğa işlerinde çalışanlar için uygun bir yüksekte çalışma eğitimidir. Eğitim tamamlandıktan sonra sınav yapılır. Yapılan sınavın %5’i teorik olurken %95’i uygulama olur.
IRATA: İngiltere merkezli, Industrial Rope Access Trade Association , Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği manasınsa gelen birliğin/Derneğin kısaltmasıdır.
SPRAT: Amerika merkezli, The Society of Professional Rope Access Technicians yani Profesyonel İple Erişim Teknisyenleri Derneği Kısaltmasıdır.
IRATA/SPRAT ileri seviye Yüksekte iple Erişim/Çalışma teknisyenliğidir.


Tecrübe

Yüksekte güvenli çalışma eğitimleri öncelikli olarak yürütülen faaliyetlere ve sektöre göre sınıflandırılmalı ve buna uygun verilmelidir.

Uzmanlık

Eğitim vereceklerin yeterli bilgi düzeyine sahip olmaları ve verilen eğitim sonrasında çıkabilecek sorumlulukları üstlenebilmeleri gerekmektedir.

Belgelendirme

Halis OSGB Olarak Bünyemizde Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri verilmekte ve Eğitim sonrası katılımcılara Eğitim Katılım Sertifikası verilmektedir. Detaylı bilgi için İletişime geçiniz


Fotograf Galerisi

Değerli Çözüm Ortaklarımız çalışanlarınız için gerek sahada, gerek çalışma alanlarında veya firmamız eğitim alanlarında Yüksekte Çalışma Eğitimi, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Kullanımı, Yüksekte Çalışmalar hakkında bilgilendirme ve eğitimler düzenleyebiliriz. Eğitim sonrası katılımcılara Eğitim Katılım Sertifikası düzenlenmektedir.
Vermiş olduğumuz eğitimlerden bazı görseller..Çalışanlarda İş Sağlıgı ve Güvenliği Bilinci Oluşturmak

işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için HALİS OSGB...