Halis OSGB Haberler

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Güncel Haberler

Can ve mal kaybına yol açan iş kazalarını önlemek ve mümkün olan asgari düzeye indirmek için 30.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma ve iş hayatına önemli kavramlar girmiş, işverenlerin yanında çalışanlara da önemli sorumluluklar getirilmiştir. İşyerleri Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiş, tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi uygulanmasına 2012 ve 2016 tarihlerinde geçilmiş ve devam etmektedir. 50 den az çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sürekli hizmet alma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelendi.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmeti Bulundurma Zorunluluğu

Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 50’den Az Çalışanı Olan İşletmeler Ne Yapacak?


1- 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işverenler kendi işyerlerinin iş güvenliği uzmanı olma imkânı vardır. İşe girişlerde alınması gereken sağlık raporları ve periyodik muayeneler haricindeki bütün iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yapılan sınavlarda başarılı olmuş, sertifika almış işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için İSG-Katip sistemi üzerinden içe görevlendirme yaparak, sağlık raporlarının ise Kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınarak sorumluluğun yerine getirilebileceği belirtilmiştir.
2- 50’den az çalışanı olan Az Tehlikeli işletmeler çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi mevcutsa isg katip sistemi üzerinden içe görevlendirme yaparak iş güvenliği uzman ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmiş olacaklardır.
3- İşyerinde iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekiminden birinin bulunmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş Ortak sağlık güvenlik birimlerden (OSGB) alınan iş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği hizmetlerinde çalışan sayısına göre belirlenen asgari sürelerde isg-katip sistem atamasının yapılması ve sistem üzerinden onaylanması gerekmektedir.

!!!! ÖNEMLİ !!!

1- Söz konusu kanun ile bahse konu işletmelerin sürekli hizmet alma zorunluluğu ertelendi. 50 den az çalışanı olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin aylık düzenli hizmet alması zorunluluğu ertelense de iş sağlığı ve güvenliği konularında işletmesi ve çalışanları için alması gereken tedbir, eğitim, sağlık raporları, Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Eylem planları ve ekiplerinin oluşturulması, iş Sağlığı ve Güvenliği evraklarının olması gerektiği bilinmelidir.
2-İş kazalarının birinci derecede temel nedenleri arasında çalışanların güvensiz tutum ve davranışları ile işyerindeki güvensiz durumlar olup bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmamasından işveren sorumludur.
3-İdari para cezaları;
İş güvenliği uzmanı ve veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, görevlendirmediği her bir kişi için 3.516,00 TL, olmak üzere ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda,
Çalışanların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamayan işverenlere, 3.516,00 TL tutarında,
İşverenler işletmelerinde çalışan veya işletmelerine dışardan çalışmaya gelen veya başka sebeple gelenler için iş sağlığı ve güvenliği konularında alması veya yapması gerekenler hakkında yapmadığı her bir ihlal için ayrı ayrı 3.516,00 TL tutarında idari para cezası ile karşılaşacaklardır. 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları için Tıklayınız.

Halis İş Sağlığı ve Güvenliği - Halis OSGB

Çalışma yaşamı devam ettiği sürece, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen ortadan kaldırmak ve yok etmek elbette mümkün değildir. Ancak, Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının % 80’inin, verilecek iş güvenliği eğitimleri ile ve alınacak çok basit önlemlerle önlenebileceği, herkes tarafından kabul edilen ortak bir görüştür.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkili Halis İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, işletmelere tehlike sınıfı farketmeksizin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) hizmeti verebilmekteyiz. Hizmet alımı hakkında bilgi paylaşımı yapabilir, sözleşmeniz yok ise hemen, sözleşmeniz olması durumunda sözleşmenizi yenileme döneminizde firmanıza özel fiyat çalışması yapmak isteriz. Sözleşme feshi, hizmet alımında bir memnuniyetsizlik veya farklı durumların gelişmesi halinde, bizimle iletişime geçmeniz halinde işletmeniz için gerekli tüm çalışmaları ivedilikle yapabiliriz.

Çalışanlarda İş Sağlıgı ve Güvenliği Bilinci Oluşturmak

işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için HALİS OSGB...