Halis İş Sağlığı ve Güvenliği
Önlem Alır, Güven Verir...

OSGB Hizmetleri

Yıllık Plan ve Programlar

Risk Değerlendirme Raporu

Sağlık ve Güvenlik Planı

Acil Durum ve Eylem Planı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Sağlık Tarama Hizmetleri

İsg Profesyonellerimiz

A,B ve C İş Güvenliği Uzmanları

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık personeli

Alanında Uzman, sektörde tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz ve Diğer Sağlık Personellerimiz ile Ankara ve çevre illere hizmet vermekteyiz

Eğitimlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yangın Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Mesleki Yeterlilik

Hijyen Eğitimi

Operatörlük Eğitimi

Kontroller ve Ölçümler

İş Yeri Ortamı Ölçümleri

Kişisel Teknik Ölçümler

Periyodik Ölçüm ve Kontroller

Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor, Titreşim, İç Ortam Gaz ve Buhar, Basınçlı Kaplar ve Tanklar, Kaldırma ve İletme Araçları, Elektrik, Yangın ve Havalandırma Tesissatı

Hizmet Anlayışımız

Olası riskler hakkında farkındalık ve iş kazalarını önlemek, üretim ve kaliteyi artırmak için İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Profesyonellerimiz ve İşveren veya işveren vekilinin katımıyla, işletmenizin iş akışını ve işleyişini aksatmadan, saha denetimi yapılır. İş yerine ve çalışma ortamına özgü iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik belirlenen riskler rapor haline getirilerek çözüme kavuşturulur. Böylece İşletme, İşveren ve çalışanlar korunmuş olur.

Daha Fazla


İSG Katip

İSG Katip Nedir, İSG Katip Sistemine Giriş, İSG Katip Onay İşlemi Nasıl Yapılır Hepsi Ve Daha fazlası için Tıklayınız.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNCEL HABERLER


İSG Katip Sistemi Güncellemesi Tıklayınız.


Az Tehlikeli sınıfta yer alan ve 50'den az çalışanı olan işletmeler için Tıklayınız.


CORONA VİRÜS COVID-19

Covid-19 Yeni Koronavirüs Hastalığı Güncel Durum,

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Videosu ve

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ" yazısı ve indirilebilir dokümanlar için Tıklayınız.

iş sağlığı ve güvenliğ, tehlike sınıfı Tehlike Sınıfınız

Muhasebe departmanınızdan isteyeceğiniz 6 haneli Na-Ce Kodu veya Asıl Faaliyet Kodunu; 27/02/2017 tarihli ve 29992 sayılı Resmi Gazete’de ve 31/01/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete de revize edilen ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ nde yer alan listeden kontrol edip, tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz.

Bu Kapsamda Ankara merkezli iş sağlığı ve güvenliği firmamız Halis OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre proaktif çalışma ile kazaları olmadan önlemeye çalışıyor, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı, İşyeri Hekimlerimizi ve Diğer Sağlık Personellerimizi görevlendiriyoruz. Çalışanlara düzenli iş sağlığı eğitimleri, meslek hastalıklarından korunma eğitimi, işe giriş sağlık raporu düzenliyoruz.

Tehlike sınıfınızı öğrenmek için Tıklayınız.

Çalışma Ortamı Gözetimi

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesisi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışma

İş Güvenliği Eğitimleri

İş kazaları konularında farkındalık oluşturmak ve iş kazalarını önlemek amacıyla düzenlenen eğitimler

İş Sağlığı Eğitimleri

Meslek hastalıklarını önlemek ve ilk yardım konularında farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitimler

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri

İşyeri hekimi tarafından işin niteliği ve risklerine bağlı olarak çalışanın işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi

İş Kazalarından Korunma Tekniklerinin Uygulanması

Makina ve techizatların periyodik kontrolleri, toplu koruma önlemleri ve KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)'ların kullanımının sağlanması

Meslek Hastalıklarından Korunma Tekniklerinin Uygulanması

İşyerine ve işin özelliğine göre; Tıbbi, çalışma çevresine özgü ve çalışana özgü teknikler ve uygulanabilirliği

Halis OSGB Eğitimlerimiz

Alanında Bakanlıklarca yetkili Eğitmenlerimiz, katılımcıların uygulama yönünden de deneyim kazanmasını sağlanmakta. Eğitim sonrası katılımcılara "Eğitim Katılım Setifikası" verilmektedir

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitim Süresi : 8 (Sekiz) Saat

Yüksekten düşme sonucu oluşan kazalarda birçok çalışan yaşamını yitirmekte veya iş göremez hale gelmektedir. Seviye farkı nedeniyle, düşme sonucu yaralanma ihtimali olan işyerlerinde alınması zorunludur.

Hijyen Eğitimi

Eğitim Süresi : 8 (Sekiz) Saat

Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisini ve halk sağlığını koruyacak şekilde hizmet vermeyi sağlamak için yapılan uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin tamamıdır.

Yangın Eğitimi

Eğitim Süresi : 8 (Sekiz) Saat

İşyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamanın yanında, çalışanlara proaktif (Yangın öncesi önleme ve korunma) ve reaktif (Yangın sonrası söndürme ve korunma) yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmak için verilir. Her işyeri için yılda en az bir kez yangın ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır. İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre eğitim almış sertifikalı personeli olmalıdır.

İlk Yardım Eğitimi

Eğitim Süresi : 16 (On Altı) Saat

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişinin, sağlık personeli gelinceye kadar, yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmaya yönelik ilk müdahale için bilinçli yardım eğitimidir. İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre eğitim almış sertifikalı personeli olmalıdır.

Firmanız İçin Teklif İsteyin

Halis OSGB İSG Profesyonelleri ile yanınızda olmaya hazır Peki ya siz? Formu Doldurun Sizi Arayalım.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Tehlike Sınıfları

Firmanızın tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak, karşılıklı görüş bildirimleri sonrası alınması gereken hizmetleri belirliyor, en ekonomik ve kapsamlı hizmet için fiyat teklifimizi sunuyoruz.

Az Tehlikeli

Az tehlikeli sınıfta yer alan firmalarda, çalışan başına ayda en az 10dk C,B veya A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve yine kişi başına ayda en az 5dk İşyeri Hekimi görevlendirilmelidir.

Tehlikeli

Tehlikeli sınıfta yer alan firmalarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika C veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve yine kişi başına ayda en az 10dk İşyeri Hekimi görevlendirilmelidir.

Çok Tehlikeli

Çok tehlikeli sınıfta yer alan firmalarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika A veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve yine kişi başına ayda en az 15dk İşyeri Hekimi görevlendirilmelidir.

Eğitimler

Firmanızın tehlike sınıfı kapsamında personellerinizin alması gereken zorunlu eğitimler ve yine firma bünyesinde yangın,ilkyardım vb. ekipler oluşturulması gerektiğini biliyormusunuz?